Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
196/PGDĐT18/07/2023Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnKế hoạch phối hợp triển khai thực hiện cập nhật, bồi dưỡng kiến thực vệ sinh an Tải về
196/PGDĐT18/07/2023Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnLập danh sách viên chức đăng ký bồi dưỡng Chính trị hè năm 2023 Tải về
197/PGDĐT-GDTH18/07/2023Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnHướng dẫn tổ chức bán trú ngoài nhà trường năm học 2023 - 2024 Giáo dục tiểu học Tải về
35/KH-PGDĐT18/07/2023Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnKế hoạch thực hiện triển khai Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong học năm 2025 Tải về
199/PGDĐT-THCS25/07/2023Phòng GD-ĐT Tp. Thuận AnThông báo kết quả điểm phúc khảo Kỳ thi lớp 6 tạo nguồn và Tiếng Anh tăng cường năm học [...] Tải về